Έτος παραστατικού   Έτος εντάλματος   Αρ. παραστατικού   Πληρωμένα/Απλήρωτα